Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην ΕΥΑΘ

Υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης εξάμηνης πρακτικής άσκησης στην ΕΥΑΘ ΑΕ για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΥΑΘ στον παρακάτω σύνδεσμο:  Παράταση υποβολής αιτήσεων για εξάμηνη πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών πρώην ΑΤΕΙ – ΕΥΑΘ (eyath.gr)