Συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου υποχρεωτικά με χρήση μάσκας

Το ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΤ ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος, ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις  του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά  με χρήση μάσκας σύμφωνα με την υπ ́αριθμ.48760/Ζ1/29-4-2022 κοινή υπουργική απόφαση(Β ́2131), σχετικά με έκτακτα μέτρα προστασία κατα του κορονοϊού.