ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Εισαγωγή στο Δίκαιο θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 18/05/2022 στην προκαθορισμένη ωρα 1100 .

Η ανακοίνωση της αναβολής δεν ισχύει.

Εκ της Γραμματείας