Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας κατεύθυνσης Μάρκετινγκ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΕΝΗ, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ sotirisv@ihu.gr ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ.