Εγγραφές Εργαστηρίου ΣΤ’ ΕΞΑΜ, «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΕΑΡ 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές μας να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο εργαστήριο/Ασκήσεις Πράξης του Μαθήματος σε ένα από τα διαθέσιμα Τμήματα στο Moodle του Μαθήματος εδώ. Διαθέσιμα Τμήματα εδώ. Τα μαθήματα ξεκινούν την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022. Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, θα γίνουν τα υπόλοιπα τμήματα εργαστηρίου + η ΘΕΩΡΙΑ 14.00-17.00, Αιθ.2-4.