Παράταση αιτήσεων ΙΚΥ

Λόγω παράτασης που δόθηκε από το ΙΚΥ (ως 22 Φεβρουαρίου 2022), οι αιτήσεις για υποτροφία του ΙΚΥ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-20», γίνονται δεκτές από τη γραμματεία μέχρι την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου.