ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26/1/2022 στην αίθουσα 120 του Π.Κ., στην ξενοδοχειακή εφαρμογή PYLON. Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Μπακάλμπαση στο e-mail anthibaka@gmail.com για να τους δοθεί ώρα εξέτασης.

Η διδάσκουσα

Ανθία Μπακάλμπαση