ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την τελευταία εβδομάδα εργαστηρίων

Κατά την εβδομάδα 24-28 Ιανουαρίου 2022, αντί κανονικού μαθήματος εργαστηρίου, θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση, η οποία θα βαθμολογηθεί και θα προσμετρηθεί με ως και 2 προσθετικές μονάδες στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και ο βαθμός καθαρά προσθετικός.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στη διάρκεια του εξαμήνου με τουλάχιστον 2 παρουσίες.

Οι φοιτητές που έχετε δικαίωμα συμμετοχής έχετε χωριστεί σε τμήματα, ανάλογα με τη μέρα κατά την οποία παρακολουθήσατε. Δείτε το πρόγραμμα στη σελίδα του μαθήματος (στο exams).

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Σταλίδης Γιώργος