ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1,2,3 και 4 του συγγράμματος «Κοινωνιολογία: Προβληματισμός και έννοιες»  του κ. Μαυρίδη, και το περιεχόμενο των  διαλέξεων 1-8.

Οι βαθμολογίες των γραπτών εργασιών θα αναρτηθούν σύντομα στην πλατφόρμα του μαθήματος στο https://exams-sod.the.ihu.gr/

Την Πέμπτη 20-01-2022 ώρα 15.00 στην αίθουσα ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  θα διεξαχθούν όλες οι παρουσιάσεις  των φοιτητών.

Ο διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Ταρνανίδης