ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για το Εργαστήριο στη Διαχείριση Δεδομένων και πληροφοριών

Από την Παρασκευή 3/12/21, το εργαστηριακό τμήμα Ε4 θα πραγματοποιείται στις ώρες 12.15 – 14.00, μαζί με το Ε5 (και όχι στις 10.15).

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης