ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜ.2021

Η Γραμματεία του τμήματος ανακοινώνει ότι από σήμερα Τρίτη 21/12/21 έως 31/12/21 ανοίγει η περίοδος ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ . Η διαδικασία, λόγω αναβάθμισης του συστήματος, θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του παρακάτω συνδέσμου και ΟΧΙ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πυθία.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο για τις ακόλουθες ενέργειες :

1ον Δήλωση Μαθημάτων (εφόσον δεν την έχετε πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των δηλώσεων)

2ον Αλλαγή Μαθημάτων στην υπάρχουσα δήλωση

3ον Αλλαγή Κατεύθυνσης εφόσον το επιθυμείτε ( για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου)

Όλες οι αλλαγές μαθημάτων θα συνοδεύονται από τους κωδικούς των μαθημάτων σύμφωνα με τον πίνακα που βρίσκεται στον Οδηγό Μετάβασης στην ιστοσελίδα του τμήματος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ https://forms.gle/VeNk3tNMXYdyXtRi7

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ