ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ/ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ενημερώνει όλους τους φοιτητές του τμήματος ότι η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται την Κυριακή 19/12/21. Μαθήματα για τα οποία δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός αξιολογήσεων θα θεωρηθούν ως μη διδαχθέντα. Κατα συνέπεια παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε και ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησης σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν από τους διδάσκοντες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δρ Καργίδης Θεόδωρος Καθηγητής