Έλεγχος εισόδου φοιτητών

Μετά από έλεγχο που έγινε σε αίθουσες διαπιστώθηκε ότι κάποιοι φοιτητές δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο που έχει εκδώσει το ΔΙΠΑΕ για την εφαρμογή μέτρων προστασίας κατά του Covid. Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι θα γίνεται έλεγχος εισόδου των φοιτητών στις αίθουσες από τον διδάσκοντα δεδομένου ότι ο έλεγχος εισόδου στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη είναι ελλιπής.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ανάλογο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο θα έχουν καταχωρίσει (μία φορά) στο edupass.

 Όσοι φοιτητές προσέρχονται με αρνητικό rapid test  θα πρέπει να το έχουν καταχωρίσει στο edupass δύο φορές την εβδομάδα κατά τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε έγγραφο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή φοιτητική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ) αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί και θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν. Αν δεν αποχωρήσουν θα αποχωρεί ο διδάσκων/ουσα κατά τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο.

Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη ανακοίνωση του Τμήματος σχετικά με την έναρξη μαθημάτων δια ζώσης.