Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματα Ε4 και Ε5 συγχωνεύονται σε ένα τμήμα, που θα πραγματοποιείται κάθε 2η Παρασκευή στις 12.15. Οι φοιτητές του Ε4 θα έρχονται σε νέα ώρα, στις 12.15-14.00, ενώ για τους φοιτητές του Ε5 δεν αλλάζει τίποτα. (Δείτε το νέο πρόγραμμα στη σελίδα του μαθήματος https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=256 )