ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Στις «Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας» στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αναρτήθηκαν το χρονικό διάστημα υποβολής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης, οι όροι – προϋποθέσεις – δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής. Ο σύνδεσμος είναι https://www.ihu.gr/posts/post-12624

Εφιστούμε την προσοχή στο ότι τα αρχεία έχουν τροποποιηθεί αναφορικά με τους παλαιότερους φοιτητές. Απαιτείται για όλους τους φοιτητές η εκ νέου υποβολή όλων των δικαιολογητικών.