ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΜΡΚ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

Τα μαθήματα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΜΡΚ» και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ»  στις 27/10/2021 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.Θα σας ανακοινωθεί η αναπλήρωσή τους καθώς και η μέρα και ώρα διεξαγωγής.

Έφη Κωνσταντινίδου