Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών – Εγγραφή σε εργαστηριακά τμήματα

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών» να εγγραφούν στο εργαστηριακό τμήμα που επιθυμούν. Διατίθενται 4 τμήματα (Τρίτη και Παρασκευή) με όριο 25 άτομα ανά τμήμα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην εργαστηριακή αίθουσα 115.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από Σάββατο 16 Οκτ ώρα 14.00 ως Δευτέρα 18 Οκτ ώρα 11.00, μέσω της σελίδας του μαθήματος στο Moodle (https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=256 )

Σημείωση: Η εγγραφή και παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν είναι υποχρεωτική. Παρακαλείσθε να μην εγγράφεστε αν δεν έχετε την πρόθεση να παρακολουθήσετε.

Ο διδάσκων,
Γιώργος Σταλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής