ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Η αξιολόγηση του μαθήματος «Έρευνα Τουριστικής Αγοράς», στις 10/09/2021, θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom, για την ταυτοποίηση των φοιτητών και μέσω moodle με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Η ύλη του μαθήματος «Έρευνα Τουριστικής Αγοράς», των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020-2021, είναι η ίδια με την ύλη της προηγούμενης εξεταστικής.

Καλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες για την Εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 και να έχουν κατά την διάρκεια της εξέτασης Δημόσιο έγγραφο για την ταυτοποίησή τους. Η εξέταση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ταυτοποίηση. Καλή επιτυχία!

Οι Διδάσκοντες
Δρ. Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής
Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος