ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ κατεύθυνσης Μάρκετινγκ

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑΣ, ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.