Διευκρίνηση για τον τρόπο εξέτασης μαθημάτων

Η εξέταση των μαθημάτων: Αρχές Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία.


Ο διδάσκων

Δρ. Γεώργιος Τσεκουρόπουλος