Ανακοίνωση Εξεταστέας Ύλης

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-9 του προτεινόμενου συγγράμματος. Για τις ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, άλλα συγγράμματα για την προετοιμασία στις εξετάσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις αναρτημένες διαφάνειες στο moodle.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-6 του προτεινόμενου συγγράμματος. Για τις ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, άλλα συγγράμματα για την προετοιμασία στις εξετάσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις αναρτημένες διαφάνειες στο moodle.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-6 του προτεινόμενου συγγράμματος. Για τις ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, άλλα συγγράμματα για την προετοιμασία στις εξετάσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις αναρτημένες διαφάνειες στο moodle.

Ο Διδάσκων

Γιώργος Κοκκίνης