ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (για φοιτητές κατεύθυνσης Μάρκετινγκ)

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2021, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΉ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ