Αναβολή μαθήματος Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριών

Το μάθημα θεωρίας Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριών της Δευτέρας 31/5/21, 9.15-11.00 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω δικαιολογημένης απουσίας του διδάσκοντα. Το μάθημα Ασκήσεων της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 14.15-16.00.

Ο διδάσκων, Γιώργος Σταλίδης