ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΜΤ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει την έναρξη διδασκαλίας ενός προαιρετικού μαθήματος που θα το βρείτε στο 8ο Εξάμηνο της κατεύθυνσης Τουρισμού και Φιλοξενίας με τίτλο: PADI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ. ‘Οσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να το παρακολουθήσουν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα https://exams-sod.the.ihu.gr/ Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Ο διδάσκων

Δρ Σκουφας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής