Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Ηλεκτρονική Διαχείριση των Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM)

Για τη συμμετοχή στην εξέταση, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ακολουθήσουν το link που έχει αναρτηθεί στο moodle (και όχι το σύνδεσμο που θα βρείτε στο πρόγραμμα εξετάσεων) κατά τις ώρες που αντιστοιχούν στο πρώτο γράμμα του επιθέτου τους. Το πρόγραμμα θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Τμήμα 1, 15:00-16:00, Φοιτητές με επώνυμο Α-Β

Τμήμα 2, 16:00-17:00, Φοιτητές με επώνυμο Γ-Δ

Τμήμα 3, 17:00-18:00, Φοιτητές με επώνυμο Ε-Κ

Τμήμα 4, 18:00-19:00, Φοιτητές με επώνυμο Λ-Ο

Τμήμα 5, 19:00-20:00, Φοιτητές με επώνυμο Π-Σ

Τμήμα 6, 20:00-21:00, Φοιτητές με επώνυμο Τ-Ω

Η διδάσκουσα