ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Η ύλη του μαθήματος «Έρευνα Τουριστικής Αγοράς»,  των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, είναι η εξής:

από το βιβλίο- Χρήστου, Ε.Σ. (2019). «Έρευνα Τουριστικής Αγοράς» Εκδόσεις: ΦαίδιμοςΚεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 6, 9.

ή από το βιβλίο– Σιώμκος, Σ. & Μαύρος, Δ. (2018). «Έρευνα & Μετρικές Μάρκετινγκ» Εκδόσεις: Broken Hill
Κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Οι Διδάσκοντες
Δρ. Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής
Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος