Αναβολή μαθήματος Προσωπικών Πωλήσεων-Ε και του ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ-Ζ’

Την Δευτέρα 14/12/2020 τα μαθήματα των "Προσωπικών Πωλήσεων-Ε' Εξάμηνο" και του "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ-Ζ' Εξάμηνο" ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και δεν θα γίνουν. 
Τα μαθήματα στις 21/12/2020 θα γίνουν κανονικά". 

Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση

Αθανάσιος Γκούνας
Καθηγητής Εφ. ΔΙ.ΠΑ.Ε.