ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προτεινόμενο σύγγραμμα για το μάθημα  Αειφόρος Τουρισμός και Πολιτική  είναι το ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ, Συγγραφέας Φώτης Κιλιπίρης, Εκδόσεις Δίσιγμα