ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ. ΑΘΛΗΤΩΝ

σχετικά με την κύρωση πινάκων εισαγομένων με την κατηγορία των αθλητών. Ως ημερομηνία εγγραφής των εισαγομένων ορίζεται προθεσμία από 23 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020