ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Λόγω της ιδιομορφίας του τρόπου εξέτασης του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ δεν είναι δυνατό να σας δοθούν ασκήσεις Λογιστικής τις οποίες θα πρέπει να λύσετε κατά την μεθολογία που ακολουθούσαμε στις δια ζώσης εξετάσεις.

Αντί αυτού η εξέταση θα βασιστεί σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θα αναφέρονται σε θέματα θεωρίας, σε καταχωρίσεις λογιστικών γεγονότων καθώς και σε λογιστικούς χειρισμούς σύμφωνα με αυτά που έχουν διδαχθεί.

Η εξέταση θα έχει 20 ερωτήσεις με διάρκεια 1 ώρα.