ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Oι φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο ή μεγαλύτερο τυπικό εξάμηνο σπουδών και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μετακίνηση για σπουδές με το πρόγραμμα Εrasmus+ στο εαρινό εξάμηνο , παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το συνημμένο αρχειο. Η μετακίνηση θα μπορεί να αρχίζει απο 01/01/2021 έως 30/09/21. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 14.09.20 έων 09.10.20 στην παρακάτω διεύθυνση : https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-d8cde907dcf0bb418c5

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

καθώς και στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, τηλ 2310013721 κα Γραμμένου Γραμματική

Ο επιστημονικά Υπεύθυνος ΕRASMUS +

Δρ Κασσιανίδης Παναγιώτης