Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών – ακύρωση μαθήματος

Το διαδικτυακό μάθημα της Τρίτης 26/5 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω γενικής συνέλευσης του Τμήματος.

(αγνοείστε προηγούμενη ανακοίνωση για πραγματοποίηση του μαθήματος με μειωμένη διάρκεια)

Ο διδάσκων,

Γιώργος Σταλίδης