ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗς ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία του μαθήματος ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ θα πρέπει να παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας moodle μέχρι την 7/6/2020 και ώρα 23.55.

Ο λογαριασμός gmail έχει ακυρωθεί.

Το αρχείο που θα ανέβει (doc, ppt, pdf) θα έχει το ονοματεπώνυμο του συντάκτη ή των συντακτών και θα πρέπει να το ανεβάσουν και οι δύο αν η εργασία είναι ομαδική.

Όσοι έχουν ανεβάσει εργασίες με τίτλο επιχείρησης ή οτιδήποτε άλλο εκτός από ονοματεπώνυμο να τις υποβάλλουν ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος εργασιών που πρέπει να διορθωθούν, εργασίες που δεν υποβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν θα ληφθούν υπόψη.