ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020) ΜΑΘΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H εξέταση του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ (για όσους φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει το μάθημα και το όνομά τους εμφανίζεται στο ΠΥΘΙΑ) θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου την ημέρα και ώρα που θα οριστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, και θα είναι κοινή για όλους όσους συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχετε την δυνατότητα συμμετοχής την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα παρουσιαστείτε στην δεύτερη εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο. Αιτήματα για κατ’ εξαίρεση ανάρτηση θεμάτων σε διαφορετική ήμερα και ώρα από τα ανωτέρω δεν θα γίνουν δεκτά. Επίσης οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ανωτέρω μαθήματος θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα moodle, καταχωρώντας το ΕΠΙΘΕΤΟ το ΟΝΟΜΑ και ένα έγκυρο email ώστε να έχουν το δικαίωμα εξέτασης. Αν δεν εμφανιστούν στην λίστα των συμμετεχόντων κατά την ημερομηνία εξέτασης δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτήν. Παρακαλώ όπως προβείτε άμεσα στην εγγραφή σας,  για την διευκόλυνση της εξεταστικής διαδικασίας του μαθήματος.  

Ο καθηγητής

Δρ Φώτης Κιλιπίρης

2310013776 fkili@ihu.gr