ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PYLON

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο της ξενοδοχειακής εφαρμογής PYLON, Τετάρτη 10.00-13.00, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://www.tour.teithe.gr/E_Labs_ins.php?LTB=623