ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PMS (PYLON)

Λόγω της αντιστοίχισης του μαθήματος Διοίκηση και Λειτουργίες Υποδοχής με το μάθημα Διοίκηση Επισιτιστικών τμημάτων για την εκμάθηση της ξενοδοχειακής εφαρμογής PYLON θα πρέπει να δηλώσετε το μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-(PMS).