ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για τις εξετάσεις της εμβόλιμης περιόδου, η ύλη του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι τα 4 πρώτα κεφάλαια των σημειώσεων που θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.tour.teithe.gr/lessons.php?trig=10 .  Θα κάνετε λήψη του αρχείου Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.doc   από το Μάθημα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Κωδικός: 140204] . Ο κωδικός προστασίας είναι 050352.