Καλιαμπός Απόστολος

Ο Καλιαμπός Απόστολος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κοινωνική – Κλινική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία 4 χρόνια διδάσκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ενώ εδώ και 16 χρόνια εργάζεται ως ψυχολόγος σε Πολυιατρεία του Δημόσιου Τομέα.  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της ψυχολογίας της υγείας, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της διαχείρισης του στρες στο χώρο της εργασίας κτλ. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια και ημερίδες σχετικά με το αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

email: akaliampos@gmail.com

-> Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα