Δρ Καργίδης Θεόδωρος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.S.S.) στο Universite Paris I Pantheon Sorbonne στην Οικονομία και Διοίκηση της Εργασίας και αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο Χρηματοοικονομικό τμήμα της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ) και ειδικότερα στο Τμήμα Λογιστηρίου όπου πέρα των τυπικών λογιστικών εργασιών ασχολήθηκε με προβλέψεις, κοστολόγηση κ.ά.

Από το 1985 έχει ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης αρχικά στο Τμήμα Λογιστικής ως έκτακτο ΕΠ και από το 1988 στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σήμερα το Τμήμα αυτό μετά από την συγχώνευση του με το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων μετεξελίχθηκε στο πανεπιστημιακό Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Έχει διδάξει μεταξύ άλλων τα μαθήματα Λογιστική Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Επίσης έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα Στρατηγική Λειτουργίας Κέντρων Θεραπευτικής Αποκατάστασης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τουριστική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στο ΠΜΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων στο ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΔΙΠΑΕ.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εμπλακεί σε εθνικές και ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες Επίσης έχει ασχοληθεί με επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν διοργανωθεί από επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Μέρος των ερευνητικών του δραστηριοτήτων αναφέρονται στην εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων, στη Καιντομία και Επιχειρηματικότητα και στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)

 

Στοιχεία επικοινωνίας

email: kargidis@ihu.gr

-> Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα