ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1Οου και άνω εξαμήνου

Ο Πρόεδρος του τμήματος ανακοινώνει την έναρξη υποβολής δηλώσεων μαθήματων για τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο από το 10ο.

Οι φοιτητές θα εισέλθουν στο UNIPORTAL και θα κάνουν δυο (2) δηλώσεις μαθημάτων, μια με τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν και δεν τα έχουν δηλώσει από τα Χειμερινά εξάμηνα και μια με τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν επιτυχώς και δεν έχουν δηλώσει από τα Εαρινά Εξάμηνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Εφόσον ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων για το Χειμ. ή Εαρινό Εξάμηνο θα επαναλάβετε στο ίδιο περιβάλλον τη διαδικασία δήλωσης αντίστοιχα για το άλλο εξάμηνο.

Τα μαθήματα από αυτές τις δυο δηλώσεις θα μπορούν δοθούν ΜΟΝΟ στην εξεταστική του Σεπτέμβριου !

Η περίοδος των παραπάνω δηλώσεων ξεκινά σήμερα 20/05/2024 και κλείνει την Παρασκευή 31/5/2024 και ώρα 23.55μμ