ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος στα πλαίσια της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΔΙΠΑΕ θα πρέπει να προχωρήσουν υποχρεωτικά στις παρακάτω ενέργειες:

1ον Ενεργοί φοιτητές που δεν έχουν κάνει αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει να εγγραφούν στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης του ΔΙΠΑΕ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dasta.ihu.gr/login (εγγραφή ως φοιτητής με τους κωδικούς του uniportal

2ον Φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία ή έχουν ορκιστεί θα πρέπει να εγγραφούν στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης του ΔΙΠΑΕ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dasta.ihu.gr/login (εγγραφή ως απόφοιτος δημιουργώντας τον δικό τους κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ανακοινώσεις, αγγελίες εργασίας και σεμινάρια.

3ον Ενεργοί φοιτητές που θα καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει να έχουν εγγραφεί ως φοιτητές στο σύστημα : https://dasta.ihu.gr/login και να κάνουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και να τυπώσουν την εγκεκριμένη βεβαίωση ώστε να την επισυνάπτουν στην αίτηση ορκωμοσίας. Η Γραμματεία δεν θα κάνει πλέον δεκτή καμία αίτηση ορκωμοσίας αν δεν υπάρχει η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Αν ανήκετε στην παραπάνω κατηγορία παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Για να εκδώσετε βεβαίωση απογραφής από το Γραφείο Διασύνδεσης θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:

1. Εγγραφή «Ως Φοιτητής» στη νέα πλατφόρμα του Γραφείου Διασύνδεσης Dasta.ihu.gr

2. Στη συνέχεια θα συνδεθείτε στη πλατφόρμα εγγραφής με τους ακαδημαϊκούς κωδικούς σας.

3. Μετά από αυτό το στάδιο, δημιουργούνται νέοι κωδικοί για τη νέα πλατφόρμα dasta.ihu.gr

4. Μετά την εγγραφή, πατάτε «Αιτήσεις», όπου συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία της σχολής σας και πατάτε «Αποθήκευση».

5. Μετά πατάτε ξανά την καρτέλα «Αιτήσεις» και έπειτα «Συμπλήρωση δελτίου», όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και πατάτε «Υποβολή». Η αίτηση θα «Εκκρεμεί».

6. Η αίτηση εγκρίνεται σε λιγότερο από μία μέρα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να την τυπώσετε τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ και να την επισυνάψετε μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας σας στη Γραμματεία.

Η Γραμματεία έχει ήδη ενημερωθεί να μην παραλαμβάνει αιτήσεις ορκωμοσίας χωρίς τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Η διαδικασία αυτή ορίζεται από την ΕΘΑΑΕ και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες μέσα από την παρακάτω παρουσίαση.