Ανακοίνωση Α΄ εξάμηνο- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ανακοινώνεται ότι για λόγους χωρητικότητας της αίθουσας διδασκαλίας τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου της Παρασκευής (Εισαγωγή στην Πληροφορική και Μαθηματικά) διαμορφώνονται με βάση τα επίθετα των φοιτητών ως εξής:
Α-Μ 11.00-12.00->ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 12.00-13.30->ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και
Ν-Ω 13.45-14.45->ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 14.45-16.15-> ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.
Ο διδάσκων,
Κ. Ασημακόπουλος