Το Tμήμα ΔΟΜΤ του ΔΙΠΑΕ στηρίζει τους πληγέντες φοιτητές και φοιτήτριες από τη Θεσσαλία

Οι φοιτητές που αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, μπορούν να συμπληρώνουν την παρακάτω φόρμα https://forms.gle/QS8o9nLmUvQqEm4e7 στην οποία θα γνωστοποιούν σε ποια μαθήματα εκκρεμεί η εξέτασή τους λόγω αδυναμίας άφιξής τους στη Θεσσαλονίκη. Η φόρμα υποβολής  θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας θα βρείτε συνημμένα παρακάτω. Η υποβολές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 24/09/23. Σε έσχατη περίπτωση που η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εφικτή, η επικοινωνία με τη Γραμματεία θα γίνεται τηλεφωνικά στον αριθμό 2310013125 .

Η Γραμματεία του Τμήματος, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους καθηγητές, θα μεριμνήσει για την εξέταση των πληγέντων με ανακοίνωση , την εβδομάδα από 02 Οκτωβρίου  έως 06 Οκτωβρίου , με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Όπως επισημαίνεται, η διαχείριση όλων των αιτημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κασσιανίδης Παναγιώτης