ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ

Ο Πρόεδρος του τμήματος Καργίδης Θεόδωρος ενημερώνει όλους τους φοιτητές του τμήματος την έναρξη του προγράμματος λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Γραμματείας του Τμήματος, στα πλαίσια διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των φοιτητών σε υπηρεσίες που αφορούν τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η πρώτη δυνατότητα που δίνεται στους φοιτητές από αύριο Τετάρτη 28/06/23 είναι η ηλεκτρονική έκδοση ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ μέσα από τον Ατομικό λογαριασμό του φοιτητή στο uniportal.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΒΗΜΑΤΑ

1Ο ΒΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ UNIPORTAL ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

2Ο ΒΗΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ (απο αριστερά ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

3Ο ΒΗΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

4Ο ΒΗΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΤΙΚΟΥ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ WEB

5Ο ΒΗΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Και αμέσως θα δείτε το pdf δεξιά στη γραμμή σφραγισμένο και υπογεγραμμένο.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση και για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καργίδης Θεόδωρος / Καθηγητής