ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΑΕ

Το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων του ΔΙΠΑΕ (Γραφείο Διασύνδεσης) ανακοινώνει την πραγματοποίηση δύο νέων εργαστηρίων συμβουλευτικής διαδικτυακά στις 09/05/23 και 17/05/23.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους.

1ο Εργαστήριο Συμβουλευτικής : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 09/05/23

2ο Εργαστήριο Συμβουλευτικής: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ 17/05/23