ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΑΕ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του ΔΙΠΑΕ (Γραφείο Διασύνδεσης) ενημερώνει την πραγματοποίηση Εργαστηρίων Συμβουλευτικής στα πλαίσια της δράσης υποστήριξης προς τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε και να εγγραφείτε εγκαίρως σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργαστηρίων παρακάτω:

Γραφείο Διασύνδεσης ΔΙΠΑΕ