ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΑΡΙΝΟ 2023

Η περίοδος αξιολόγησης του ΠΠΣ του τμήματος ΔΟΜΤ από τους φοιτητές πραγματοποιείται κατά την περίοδο 28.04.2023 έως 21.05.2023

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του ΠΠΣ να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμβάλλοντας καθοριστικά στην λειτουργία του τμήματος.

Παρακαλούνται να ενημερώνονται για το κάθε μάθημα από τους διδάσκοντες