Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων ΕΕ2023 επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

To γραφείο ΠΑ του τμήματος έχει αναρτήσει (βλ. σύνδεσμο) τα προσωρινά αποτελέσματα ΕΕ2023 αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ και των πρώην Τμημάτων ΑΤΕΙΘ Εαρινού Εξαμήνου 2023 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη. – Γραφείο Πρακτικής ΕΣΠΑ (teithe.gr)