ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΤΗΣ 2019 ΜΟΝΟ

Παρακαλούνται οι φοιτητές εισαγωγής 2019 που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ να συμπληρώσουν μέχρι 10/03/2023 τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/y4e1xz1V745mpYfJ6