ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO PALACE

Η Διεύθυνση του ξενοδοχείου PORTO PALACE αναζητεί φοιτητές/αποφοίτους του τμήματος με προϋπηρεσία για κανονική πρόσληψη στα ακόλουθα τμήματα:

1.FRONT OFFICE email : a.kyriakidou@portopalace.gr

2.SALES email: k.athanasiadou@portopalace.gr

3.GROOM email: a.kyriakidou@portopalace.gr

4.F+B email.: m.karalazarou@portopalace.gr

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στα παραπάνω email ανάλογα με το τμήμα.